Ohun Aanu Episode 156

Ohun Aanu Episode 156

Title: Kii tan n’igba osun omo adulawo, ko ma ri fi p’omo l’ara Description: This powerful episode show clearly the amazing similarities between the religious lives of African idol worshiping and today’s Arican Churches and their pastors Ohun Aanu Ohun Aanu Episode...