Ohun Aanu Episode 340

Ohun Aanu Episode 340

Topic: B’ile ba se ga to Description: Psa. 11:3 If the foundations are destroyed, What can the righteous do? Ohun Aanu Ohun Aanu Episode 340 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 19:07 Subscribe Share Apple...
Ohun Aanu Episode 339

Ohun Aanu Episode 339

Topic: Bi ipinle ile o ba duro o re Description: Psa. 11:3 If the foundations are destroyed, What can the righteous do? Ohun Aanu Ohun Aanu Episode 339 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 16:59 Subscribe...
Ohun Aanu Episode 338

Ohun Aanu Episode 338

Title: Enikan mbe, Jambata lo nje Description: Rom. 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind, to do those things which are not fitting. Ohun Aanu Ohun Aanu Episode 338 Play Episode Pause Episode...
Ohun Aanu Episode 337

Ohun Aanu Episode 337

Title: Awon kan mbe, ohun eelo si iparun ni won Description: Rom. 9:15 For He says to Moses, “I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion.” v16 So then it is not of him who wills, nor of him who runs,...
Ohun Aanu Episode 336

Ohun Aanu Episode 336

Title: Iro ni, ko s’eni to l’emi meji Description: Rom 9:22 Ǹjẹ́ bí Ọlọ́run bá fẹ́ fi ìbínú rẹ̀ hàn ńkọ́? Tí ó sì fẹ́ sọ agbára rẹ̀ di mí mọ̀, tí ó sì mú sùúrù púpọ̀ fún àwọn ohun èlò ìbínú tí a ṣe fún ìparun;  Ohun Aanu Ohun Aanu Episode 336 Play Episode Pause...