Title: Enikan gbe’gi eleera, Enikan gb’eegun el’eegun
Description: This is in answer to misrendering of the popular word, “What God has joined together”.

Ohun Aanu
Ohun Aanu
Ohun Aanu Episode 124
Loading
/