Title: Nigbati ohun gbogbo ba d’ojuru

Description: When Abram was ninety-nine years old, the LORD appeared to Abram and said to him, “I am Almighty God; walk before Me and be blameless – Gen 17:1

Ohun Aanu
Ohun Aanu
Ohun Aanu Episode 289
/